Základní bankovní účet pro všechny

Všechny
osoby s legálním pobytem v EU budou mít na základě legislativy,
kterou schválil Evropský parlament, právo otevřít si základní platební účet.
Toto právo by nemělo být nikomu odmítnuto na základě národnosti či místa
trvalého bydliště. Podle nových pravidel by měly být poplatky a pravidla pro
tyto účty jasně uváděny a snadno porovnatelné. Základní bankovní účet pro
všechny

Přejít nahoru