Zaměstnanost a sociální situace

Podle
nejnovějšího čtvrtletního přehledu o zaměstnanosti a sociální situaci
v Evropské unii, který vydává Evropská komise, zůstává hospodářské
oživení, které začalo na jaře roku 2013, i nadále křehké a budoucí vývoj
zaměstnanosti je stále nejistý. Přehled se zabývá také rozdíly
v nerovnosti příjmů. Zaměstnanost a sociální situace

Přejít nahoru