Zářijová průběžná ekonomická prognóza: oživení u konce s dechem

Podle předpokladů se hospodářský růst do konce roku 2011 v podstatě zastaví. Na vině je krize veřejných dluhů a nestabilita finančních trhů. Hospodářský růst v EU i eurozóně se zpomaluje. Komise to konstatuje ve své poslední prognóze týkající se druhé poloviny letošního roku.
Růst HDP v EU bude v druhé polovině roku 2011 zřejmě nižší. Na základě předpokládaného vývoje v sedmi největších zemích EU se HDP v celé EU i v eurozóně ve třetím čtvrtletí zvýší pouze o 0,2 % a ve čtvrtém čtvrtletí o 0,2 % v EU a v eurozóně o 0,1 %. Tento vývoj je zapříčiněn několika faktory, mimo jiné oslabením na světových trzích, které negativně ovlivnilo export EU, a klesající domácí spotřebou.
Nepříznivě působí i přetrvávající problémy na finančních trzích a dluhová krize některých států eurozóny. Podniky mají v jejich důsledku vyšší investiční náklady. Nejistota na trzích a obavy spojené s dluhovou krizí dávají tušit, že Evropskou unii čeká – oproti předpokladům z jarní prognózy Komise – delší období pomalejšího růstu.
Inflace postupně slábne
Podle předpokladů se bude postupně snižovat inflace. Důvodem jsou nižší ceny komodit, slabší poptávka v celosvětovém měřítku a mírný vzestup platů. I tak by však měla zůstat do konce roku 2011 více než 2%. Letošní hospodářský růst .
V prvním čtvrtletí byl letos růst silný, proto se předpokládá, že za celý rok dosáhne HDP v EU 1,7 % a v eurozóně 1,6 %.
Další prognóza, která se bude týkat všech zemí EU a výhledu do budoucna, bude zveřejněna v listopadu.

Přejít nahoru