Zastavte plýtvání odpadem

Kampaň
Evropské komise s názvem „Generation Awake“ se nejnověji zaměřuje na
důsledky, které pro životní prostředí, hospodářskou a sociální situaci i pro
jednotlivce vyplývají z neudržitelného využívání zdrojů. Cílem kampaně je
informovat spotřebitele o účincích jejich spotřebního chování na přírodní
zdroje a seznámit je s výhodami, které jim přinese změna těchto návyků.
Centrem její činnosti jsou plně interaktivní internetové stránky ve všech 24
úředních jazycích EU, kde kreslené postavičky ukazují, jaký dopad má každodenní
nakupování na životní prostředí. Generation Awake: Zastavte plýtvání
odpadem!

Přejít nahoru