Závěry zasedání Evropské rady

V uplynulých 18 měsících bylo dosaženo mnohých úspěchů, pokud jde o zlepšení správy ekonomických záležitostí a řešení hospodářské a finanční krize. Přijali jsme významná rozhodnutí, která jsou uvedena v těchto závěrech a která je třeba urychleně a důsledně provést. Dohodli jsme se, že by přednostně měla být uskutečněna opatření, jež mají největší potenciál stimulovat růst a tvorbu pracovních míst. Členské státy účastnící se Paktu euro plus se dohodly, že přijmou konkrétnější měřitelné závazky, a zejména pokročí v činnosti týkající se zaměstnanosti.

Přejít nahoru