Zelená jednotnému bankovnímu dohledu

Poslanci
dali zelenou novému systému bankovního dohledu EU, který umožní Evropské
centrální bance vykonávat přímý dozor nad přibližně 150 největšími bankami
v EU. Poslanci posílili požadavky na transparentnost a odpovědnost systému
a pověřili Evropský orgán pro bankovnictví stanovením postupů fungování
dohledu. Zelená
jednotnému bankovnímu dohledu

 

Přejít nahoru