Změna Smlouvy umožňující realizaci mechanismu

Parlament schválil změnu Smlouvy umožňující mechanismus stability Parlament ve středečním hlasování podpořil omezené změny smlouvy umožňující zřízení mechanismu stability, a to den před očekávaným schválením tohoto nového nástroje ze strany členských států EU. Poslanci jsou spokojeni s „pozitivními signály“ vydanými členskými státy o tom, že jsou připraveny tento mezivládní mechanismus přiblížit k rámeci EU. Poslanci kritizovali původní návrh Evropské rady na změnu smlouvy jak z hlediska použité metody tak i o obsahu, protože ani jedno nerespektovalo unijní metodu. Dva spoluzpravodajové, Elmar Brok (EPP, DE) a Roberto Gualtieri (S&D, IT) vedli jednání s ostatními institucemi s cílem zajistit kladné stanovisko Parlamentu k této otázce.
„V posledních dnech bylo dosaženo našeho cíle“, řekl Elmar Brok na schůzi výboru v úterý a dodal, že „EP přispěl k zajištění zapojení Komise“. Zdůraznil, že také Parlament bude zapojen do procesu, jelikož Rada i Komise budou muset pravidelně konzultovat.
Parlament uznal pozitivní signály, z dopisů od předsedy Evropské rady a Euroskupiny a komisaře pro měnovou politiku. Ve těchto dopisech oba orgány naznačili, že Komise navrhne nařízení, které vyjasní postupy v rámci tohoto mechanismu a zajistí soulad s mnohostranným dohledem v rámci EU. ¨
Kromě toho je role Komise nyní jasně definována v probíhajících operacích mechanismu, jak požadoval EP. Komise bude hrát ústřední roli v rámci mechanismu při hodnocení a analýze, stejně jako při předkládání návrhů a monitorování. Parlament bude pravidelně informován.
Během schvalování návrhu Evropské rady na změnu Smlouvy 494 hlasy ve prospěch, 100 proti a 9 se zdrželo, Parlament zopakoval, že „by bylo vhodnější“ být v souladu s unijní metodou, jak je zdůrazněno i ve stanovisku Evropské centrální banky.
Členské státy EU se dohodli na svém summitu v prosinci 2010 na omezené změně smlouvy, aby umožnily vytvoření trvalého mechanismu pro zajištění stability v eurozóně. Tato revize článku 136 Smlouvy vyžaduje konzultaci s Parlamentem, Komisí a Evropskou centrální bankou.

Očekává se, že členské státy formálně přijmou změnu na jarním zasedání Evropské rady 24.-25. března. Poté musí změna být ještě ratifikována všemi 27 členskými státy. Cílovým datem pro vstup v platnost je 1. leden 2013.

Přejít nahoru