Změny směrnice o uznávání odborných kvalifikací

V mnoha členských státech ubývá obyvatel v produktivním věku, a proto se předpokládá, že do roku 2020 se poptávka po vysoce kvalifikovaných lidech zvýší o více než 16 milionů pracovních míst.Ty lze zaplnit pomocí mobilních odborníků. 

Přejít nahoru