Zmírňování dopadů restrukturalizace na podniky

Zmírňování dopadů restrukturalizace
na podniky

EU
zveřejňuje osvědčené postupy, které mají zmírnit dopad restrukturalizací a
propouštění na pracovníky a na sociální podmínky. Restrukturalizace společností
je aktuálním tématem ve všech evropských zemích a způsobuje nemalé obavy.

Přejít nahoru