Zprávy Eurostatu.

 Podíl obnovitelných zdrojů energie v EU se v období 1999–2009 téměř zdvojnásobil; nejvyšší podíl zaujímají v Lotyšsku (36 %) a ve Švédsku (34 %), v České republice je to 5,7 %. Objem maloobchodního prodeje klesl o 0,1 % v eurozóně i EU27. Cena průmyslové výroby vzrostla o 0,8 % v eurozóně i EU27.

Přejít nahoru