Zprávy Eurostatu

Objem průmyslových zakázek v dubnu 2011 vzrostl proti předchozímu měsíci v eurozóně o 0,7 %, v EU27 o 0,2 %. HDP jednotlivých členských států se nachází v rozmezí od 43 % (Bulharsko) do 283 % (Lucembursko) průměru EU. Cena hodinové práce v prvním čtvrtletí 2011 vzrostla v eurozóně o 2,6 %, v EU27 o 2,7 %.

Přejít nahoru