Zprávy Eurostatu

Míra obchodních investic v prvním čtvrtletí 2011 dosáhla 20,7 % v eurozóně a 19,9 % v EU27. Červencová roční míra inflace v eurozóně je odhadována na 2,5 %. Míra úspor domácností je v eurozóně stabilní na úrovni 13,3 % a v EU27 vzrostla na 11,6 %. Populace EU27 dosáhla k 1. lednu 2011 502,5 milionu, přírůstek za rok 2010 činí 1,4 milionu.

Přejít nahoru