Zprávy Eurostatu v období 1. – 7. října 2012

Téměř 70 % nezaměstnaných v EU pracovalo v roce 2011 v sektoru služeb (od 43 % v Rumunsku po 85 % v Lucembursku). Objem maloobchodního prodeje vzrostl v eurozóně o 0,1 %. Ceny průmyslové výroby vzrostly v eurozóně o 0,9 %. Míra nezaměstnanosti v srpnu 2012 činila v eurozóně 11,4 % a v EU27 10,5 %. 

Přejít nahoru