Zprávy Eurostatu v období 16. prosince 2013 – 5. ledna 2014

 Zprávy Eurostatu v období 16.
prosince 2013 – 5. ledna 2014
 Mezinárodní
obchod se zbožím: Přebytek EU28 vzrostl v roce 2012 na 153 mld. €. Přes
60 % lidí v EU28 využívá internet každý den. Objem výroby
v oblasti stavebnictví klesl v eurozóně o 1,2 %. Roční růst
ceny práce stabilní na 1,0 % v eurozóně i v EU28. Inflace
v eurozóně vzrostla na 0,9 %. Sociální média využívána 30 %
podniků v EU28.

Přejít nahoru