Zprávy Eurostatu v období 17. – 23. září 2012

Objem výroby v odvětví stavebnictví klesl v červenci 2012 v porovnání s předchozím měsícem o 0,3 % v eurozóně a o 0,2 % v EU27. Schodek zahraničního obchodu EU27 s Čínou klesl během prvních šesti měsíců roku 2012 na 67 mld. €. Průměrná hodinová mzda v eurozóně v prvním čtvrtletí 2012 meziročně vzrostla o 1,6 %. 

Přejít nahoru