Zprávy Eurostatu v období 26. března – 1. dubna 2011

Inflace v eurozóně odhadována na 2,6 %. Kolem 40 % obyvatelstva EU27 žije ve městech (nejvíce na Maltě, nejméně v Rumunsku). Deficit EU27 v obchodě se zbožím s Jižní Koreou v roce 2011 činil 4 mld. €. Na skládkách končí v EU27 40 % komunálního odpadu. V počítačové gramotnosti existují mezi členskými zeměmi výrazné rozdíly. 

Přejít nahoru