Zprávy Eurostatu v období 4. – 10. února 2013

Objem maloobchodního prodeje v
prosinci 2012 ve srovnání s listopadem klesl v eurozóně o 0,8 % a v EU27 o 0,6
%. Meziročně prodej nejvíce poklesl ve Španělsku o 12,3 %, naopak v Lotyšsku
vzrostl o 12,5 %. Ceny průmyslových výrobků v prosinci 2012 v porovnání s
listopadem klesly o 0,2 % v eurozóně i v EU27. Zprávy
Eurostatu v období 4. – 10. února 2013
.

Přejít nahoru