Zprávy Eurostatu v období 8. – 14. září 2014

Objem
průmyslové výroby v eurozóně vzrostl v červenci 2014 v porovnání
s červnem o 1,0 %. Zaměstnanost ve druhém čtvrtletí 2014
vzrostla v porovnání s prvním čtvrtletím o 0,2 %
v eurozóně a o 0,3 % v EU28. Nejvyšší nárůst zaznamenalo
Estonsko (+1,2 %), Portugalsko (+0,9 %) a Španělsko (+0,7 %),
pokles naopak Litva (-1.0 %). Zprávy Eurostatu v období 8. – 14.
září 2014

Přejít nahoru