Cílem Evropského hnutí v České republice je přispívat k vytváření sjednocené Evropy založené na respektu k lidským a občanským právům, na principech svobody, demokracie a právního státu.
Evropské hnutí podporuje princip subsidiarity, decentralizace, demokratické samosprávy a šíření myšlenek občanské solidarity a participace.

Evropské a demokratické hodnoty

Sjednocenou Evropu založenou na respektu k lidským a občanským právům, na principech svobody, demokracie, solidarity a právního státu.

Evropa a svět

Stanoviska Evropského hnutí k pozici Evropské unie na světové scéně, mezinárodní vztahy a spolupráce.

Ekonomika, sociální oblast a udržitelnost

Evropu sociální a prosperující, Evropu kreativní a udržitelnou.

Evropské a demokratické hodnoty

Evropské a demokratické hodnoty

Sjednocenou Evropu založenou na respektu k lidským a občanským právům, na principech svobody, demokracie, solidarity a právního státu.
Více k tématu

Evropa a svět

Evropa a svět

Stanoviska Evropského hnutí k pozici Evropské unie na světové scéně, mezinárodní vztahy a spolupráce.
Více k témanu

Ekonomika, sociální oblast a udržitelnost

Ekonomika, sociální oblast a udržitelnost

Evropu sociální a prosperující, Evropu kreativní a udržitelnou.
Více k tématu
Přejít nahoru