Naše cíle

Cílem Evropského hnutí v České republice je přispívat k vytváření sjednocené Evropy založené na respektu k lidským a občanským právům, na principech svobody, demokracie a právního státu.

EH podporuje princip subsidiarity, decentralizace, demokratické samosprávy a šíření myšlenek občanské solidarity a participace.

Den Evropy 2023

Den Evropy (9. květen) je jedním ze symbolů Evropy a Evropské unie. Je připomínkou 9. května 1950, kdy francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman představil myšlenku mírové spolupráce v Evropě – Schumanův plán. Proto bývá někdy také nazýván Schumanův den.
Někdy bývá jako den Evropy slaven také 5. květen, výročí vzniku Rady Evropy (1949).

Letos slavíme Den Evropy 5. května od 13 hodin v Praze na Střeleckém ostrově v rámci 20. ročníku United Islands of Prague. 

Podrobnosti najdete na https://evropskedny.cz/

Co prosazujeme

Evropské a demokratické hodnoty

Sjednocenou Evropu založenou na respektu k lidským a občanským právům, na principech svobody, demokracie, solidarity a právního státu.

Evropa a svět

Stanoviska Evropského hnutí k pozici Evropské unie na světové scéně, mezinárodní vztahy a spolupráce.

Ekonomika, sociální oblast a udržitelnost

Evropu sociální a prosperující, Evropu kreativní a udržitelnou.

Evropské a demokratické hodnoty

Evropské a demokratické hodnoty

Sjednocenou Evropu založenou na respektu k lidským a občanským právům, na principech svobody, demokracie, solidarity a právního státu.
Více k tématu

Evropa a svět

Evropa a svět

Stanoviska Evropského hnutí k pozici Evropské unie na světové scéně, mezinárodní vztahy a spolupráce.
Více k témanu

Ekonomika, sociální oblast a udržitelnost

Ekonomika, sociální oblast a udržitelnost

Evropu sociální a prosperující, Evropu kreativní a udržitelnou.
Více k tématu
Přejít nahoru