2012: Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity

Zatímco v současné době připadají na jednoho Evropana staršího 65 let čtyři lidé v produktivním věku, do roku 2060 by se tento poměr měl změnit na 1:2. S cílem na tento problém upozornit vyhlásila Evropská unie rok 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. 

Přejít nahoru