Může občanská společnost ovlivňovat dění v EU?

Zastoupení Evropské komise v ČR zve  k diskusi s českými zástupci v Evropském hospodářském a sociálním výboru (EHSV) na  20. ledna 2012 od 10.00 do 12.00, Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1 na téma “Může občanská společnost ovlivňovat dění v EU?” V průběhu setkání bude vysvětleno poslání EHSV jako poradního výboru evropských institucí, zejména pak Evropské komise, Rady EU a Evropského parlamentu. Své zkušenosti přednesou někteří z českých zpravodajů působících v uvedeném výboru, a to přednostně na téma naplňování Strategie 2020. Ve druhé hodině společného setkání bude prostor pro dotazy veřejnosti, na něž budou reagovat i někteří další přítomní čeští členové a členky EHSV. K dispozici budou různé materiály související s činností EHSV. Program
10.00–10.10 Zahájení : Jan MICHAL, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR
10.10–10.30 Poslání EHSV: Zdeněk MÁLEK, poradce Českomoravské konfederace odborových svazů, člen Skupiny EHSV – „Zaměstnanci“, člen předsednictva EHSV a člen jeho specializovaných sekcí pro Hospodářskou a měnovou unii, hospodářskou a sociální soudržnost (ECO) a pro Vnější vztahy (REX)
10.30–11.00 Vystoupení tří českých zpravodajů stanovisek EHSV na témata:
„Dovednosti jako cesta k trhu práce“, přednese Vladimíra DRBALOVÁ, ředitelka sekce pro mezinárodní organizace a evropské záležitosti Svazu průmyslu a dopravy, členka Skupiny EHSV – „Zaměstnavatelé“, místopředsedkyně jeho specializované sekce pro Zaměstnanost, sociální věci, občanství (SOC) a členka sekce pro Vnější vztahy (REX) „12 priorit pro oživení vnitřního trhu“, přednese Ivan VOLEŠ, poradce prezidenta Hospodářské komory ČR pro zahraniční vztahy, člen Skupiny EHSV – „Zaměstnavatelé“ a jeho specializovaných sekcí pro Jednotný trh, výrobu a spotřebu (INT) a pro Vnější vztahy (REX) „Mládež v pohybu“ a problematika dobrovolnictví – přednese Pavel TRANTINA, zástupce České rady dětí a mládeže, místopředseda Skupiny EHSV – „Různé zájmy“, člen jeho specializovaných sekcí pro Zaměstnanost, sociální věci, občanství (SOC) a pro Vnější vztahy (REX)
11.00–12.00 Diskuse s účastníky

Přejít nahoru