Zprávy Eurostatu v období 9. – 15. ledna 2011

Zaměstnanost osob ve věku 60–64 let se v období 2000–2010 zvýšila z 24 na 34 % (v České republice ze 17 na 25 %). Přebytek zahraničního obchodu eurozóny činil v listopadu 2011 6,9 mld. €, avšak v EU27 byl zaznamenán schodek 7,2 mld €. Objem průmyslové produkce se v eurozóně i v EU27 snížil o 0,1 %.

Přejít nahoru