60 let evropského integračního procesu

Evropské hnutí v ČR  ve spolupráci s Bankovním institutem – vysokou školou v Praze  uspořádalo  pro studenty a místní veřejnost na pobočce BIVŠ v Teplicích v úterý 19. dubna 2011přednášku místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR dr. Aleny Gajdůškové na téma “ 60 let budování procesu integrace Evropy „.
Ve zdařilé přednášce se paní senátorka zaměřila na  jednotlivé etapy a  jejich hlavní specifika formování procesu evropské integrace, který pojala nejen jako fenomén ekonomický, ale též politický, kulturní a sociální. Věnovala se zejména jeho dopadům na evropské občany, na postupné posilování jejich práv a svobod ve vznikajícím  rozsáhlém prostoru Evropy  bez vnitřních hranic.
V následující bohaté diskusi vystoupili  nejenom studenti a pedagogové BIVŠ, k některým vyhroceným  problémům fungování vnitřního trhu EU, se kterými se aktuálně sami osobně potýkají,se kriticky vyslovili  též zástupci  místních podnikatelů. Živý zájem všech přítomných podpořil návrh moderátorů  – ing. J.Šolty, CSc. a ing.M.Parasky – zopakovat si tuto  úspěšnou akci na podzim.

Přejít nahoru