Aktuální problémy fiskální politiky

Evropské hnutí v ČR a NEWTON
College pořádájí konferenci „Aktuální problémy fiskální politiky“, která se
bude konat od 9:00 hod dne 20. května 2016 v Praze
v prostorách CERGE-EI, Politických vězňů 936/7, Praha 1. Registrace je od 8:30 hod.!!

Druhý ročník Evropského fiskálního
dialogu se zaměří na dvě politiky a na jejich vzájemné vztahy, které svou
politikou připomínají v mnohém metaforu o Skylle a Charybdě a jsou předmětem
jak teoretické diskuse, tak i rozhodování o jejich praktické realizaci.

V rámci konference vystoupí
renomovaní domácí a zahraniční odborníci jako např. prof. John Hudson
(University of Bath), Dr. Klára Major (HETFA Research Institute), prof. Marta
Orviská (Univerzita Mateja Bela), prof. Katarina Ott (Institut of Public
Finance), prof. Hrvoje Šimović (University of Zagreb), prof. Vladimír Tomšík
(NEWTON College), doc. Eva Zamrazilová (Česká bankovní asociace).

Druhý ročník Evropského fiskálního dialogu vytvoří
podmínky k aktivní participaci domácích a zahraničních účastníků. Propagaci a
popularizaci těchto názorů přispěje í recenzovaný sborník příspěvků, který bude
kompletován podle zásad Thomson Reuters.

VĚDECKÝ VÝBOR:

 

 • Bojka
  Hamerníková, NEWTON College, Praha
 • Agniezska
  Alinska, Warsaw School of Economics, Polsko
 • Egle
  Butkievicene, Kaunas University of Technology, Litva
 • John Hudson,
  University of Bath, Velká Británie
 • Květa
  Kubátová, Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Klára Major,
  HETFA, Research Institute, Maďarsko
 • František
  Ochrana, Univerzita Karlova, Praha
 • Marta
  Orviská, Univerzita Mateja Bela, Slovensko
 • Katarina
  Ott, Institute of Public Finance, Chorvatsko
 • Ladislav
  Říha, Evropské hnutí v ČR
 • Hrvoje
  Šimović, University of Zagreb, Chorvatsko
 • Eva
  Zamrazilová, Česká bankovní asociace, Praha

 

 

Přihlášky a další informace: http://www.efid.cz a na www.europeanmovement.cz 

 

Přejít nahoru