Bílá kniha o budoucnosti Evropy

POZVÁNKA

 

 

Vážená paní, Vážený pane, 

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice Vás srdečně zve na diskusi o dokumentu Evropské komise 

„Bílá kniha o budoucnosti Evropy“

 

26. května 2017
9:00 – 12:00


Zastoupení Evropské komise v České republice, Jungmannova 24, Praha 1

Dne 1. března 2017 předložila Evropská komise „Bílou knihu o buducnosti Evropy: Úvahy a scénáře pro EU27 v roce 2025“. 

Evropská komise zdůraznila klíčovou úlohu Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) jako zástupce organizované občanské společnosti v Evropě v diskusním procesu o buducnosti Evropy. Z tohoto důvodu byl EHSV Evropskou komisí pověřen vypracováním průzkumného stanoviska, jež má být přijato v nadcházejících měsících. 

V této souvislosti EHSV iniciuje v 27 členských státech EU diskuse s cílem konzultovat organizovanou občanskou společnost o různých úvahách a scénářích obsažených v této bílé knize. Diskuse bude vycházet ze série otázek, jež naleznete přiložené níže. Zprávy z diskusí v jednotlivých členských státech budou sloužit při přípravě stanoviska, které má být přijato na červencovém plenárním zasedání EHSV.

 

Bílá kniha o budoucnosti Evropy

Otázky k diskusi

 

 

Pokud se nebudete moci této diskuse zúčastnit osobně, chtěli bychom Vás požádat o písemné vyjádření na uvedené otázky prostřednictvím on-line dotazníku 

 

 

 

Přihláška na diskusi

Jelikož počet účastníků je omezený, doporučujeme Vám přihlásit se nejpozději do 19. května 2017.

 

Pro doplňující informace kontaktujte, prosím, organizátory.

 

 

 

 

Těšíme se na společnou diskusi. 

S pozdravem,

 

 

 

Vladimíra Drbalová 
     skupina „Zaměstnavatelé“

Lucie Studničná

skupina „Zaměstnanci“

Roman Haken

skupina „Různé zájmy“

 

 

European Economic and Social Committee / Comité économique et social européen
Rue Belliard 99, 1040 Bruxelles
Tel. +32 2 546 8897

 

 

 

 

Přejít nahoru