Blíže Evropě

Název: Blíže Evropě
Termín: 11. května 2009
Místo: Multifunkční vzdělávací a kulturní centrum, Svitavy

Účastníci: studenti středních a základních škol

 

V rámci Dne Evropy uspořádalo Evropské hnutí v ČR ve spolupráci s Dětským zastupitelstvem města Svitavy (www.dzsvitavy.ic.cz ) 11. května 2009 akci s výstižným názvem ,,Blíže Evropě“. Akci mediálně podpořilo pardubické Eurocentrum a konala se v přednáškovém sálu multifunkčního vzdělávacího a kulturního centra Fabrika.

Cílem akce bylo seznámit svitavské studenty s fungováním Evropské unie a s jejich možnostmi v ní. Program byl rozdělen do tří částí, z nichž se každá zabývala jiným tématem. Mezi přednášejícími byli studenti oboru Evropská studia Masarykovy univerzity i lektorka Eurocentra Pardubice. Celkem se sešlo na 100 studentů ze svitavských základních i středních škol. Účastníci byli interaktivně rozřazeni do třech workshopů.

První blok byl věnován novinkám z oblasti EU. Na pořadu dne byla Lisabonská smlouva, reforma EU, ale velmi aktuální Eurovolby. Aby se studentům z nových informací nezatočila hlava, měla pro ně lektorka nachystané kvízové otázky, které si navzájem pokládali. Studenti s odpověďmi neváhalio a nenechali se nachytat.

V druhé části představili řečníci účastníkům jejich možnosti v Evropském společenství. Hovořilo se o workshopech v rámci celého světa, evropské dobrovolné službě, ale i o dětských parlamentech a Europassu.

Poslední blok byl věnován hrám s problematikou týkající se všech států. Jednalo se například o hru „Lék na AIDS“, ve které měli účastníci rozhodnout na základě dodaných informací, kdo je nejvhodnějším kandidátem na záchranu. Tato hra neměla správnou odpověď, proto po jejím proběhnutí následovala bouřlivá diskuze, kdo si nakonec zázračný lék zaslouží.

Eurocentum na tuto akci poskytlo spoustu užitečných příruček, brožurek a letáčků, které budou moci účastníci v budoucnu určitě využít.

Reportáž z akce bude ke zhlédnutí na webových stránkách regionální televize Svitavska (http://nasetelevize.cz ) O akci se mohli místní také dozvědět z plakátů rozmístěných na svitavských školách, na městských výlepových plochách i na dalších viditelných místech. Článek o chystané akci byla také zveřejněn ve školních novinách svitavského gymnázia.

Ohlasy na tuto akci byly velice příznivé. Ve Svitavách se jednalo o ojedinělou akci, kterou studenti uvítali jako interaktivní zpestření výuky a nabyté vědomosti jistě upotřebí ve svém budoucím životě.

Přejít nahoru