Při oslavě zatančil i Balet Národního divadla

Evropské hnutí v České republice slavilo v sobotu 9. května 2009 Den Evropy ve Valdštejnské zahradě. Petr Pithart, místopředseda Senátu PČR, pod jehož záštitou akce probíhala, spolu s Eduardem Outratou, předsedou Evropského hnutí v ČR a Irenou Moozovou, vedoucí zastoupení Evropské komise v ČR, úvodem krátce pohovořili.

 

Hosté zdůraznili význam našeho členství v tomto evropském společenství národů, víru v jeho další budoucí rozvoj a v neposlední řadě kladně zhodnotili fakt, že v tomto týdnu Senát Parlamentu České republiky schválil dlouho odkládanou Lisabonskou smlouvu. Po státní hymně v podání dětského chlapeckého sboru Pueri gaudentes Praha byl zahájen blok kulturních pořadů koncipovaných pro tuto sváteční událost.

Po odeznění pěveckého vystoupení chlapeckého sboru Pueri gaudentes Praha, vystoupil Uni kvartet složený ze členů Orchestru Národního divadla s Humoreskou A. Dvořáka. Členové Baletu Národního divadla představili dobové tance z období rokoka v pásmu Krása pohybu.

V pozdějších odpoledních hodinách se představila známá Cimbálová muzika Jožky Severina i mužský pěvecký sbor Podluží Mužáci střídaný dětským pěveckým souborem Jetelinka.

Celému slavnostnímu dnu v nádherných prostorách Valdštejnské zahrady přálo slunečné počasí. Slavnostní odpoledne s pestrým kulturním programem zajištěným na profesionální úrovni v kombinaci s poskytovanými aktuálními informacemi týkajícími se rozvoje Evropské unie ocenilo mnoho diváků.

Zaplněné hlediště i další přihlížející různé věkové sklady Pražanů i zahraničních návštěvníků metropole svědčilo o tom, že i letošní oslava Dne Evropské unie byla úspěšným počinem Evropského hnutí v České republice.

Přejít nahoru