Evropanem roku 2004 společnost Microsoft

Microsoft byla vyhodnocena jako společnost, která významně podpořila integraci České republiky do Evropské unie a získala ocenění Evropského hnutí Evropan roku 2004.

 

Jiří Devát, generální ředitel společnosti Microsoft Česká republika a Slovensko, dnes v Senátu převzal z rukou senátora a předsedy Evropského hnutí v České republice Edvarda Outraty diplom za zásluhy společnosti Microsoft o integraci České republiky do Evropské unie. Microsoft byl označen za nejaktivnější společnost, která se účastnila četných lokálních a regionálních akcí, podporovala vzdělávání a drobné podnikání a tím také rozvoj národního potenciálu před vstupem České republiky do Evropské unie.

„Evropské země v současné době budují společný demokratický prostor s výraznou ekonomickou silou v rámci globální ekonomiky a jednoznačným společensko politickým postojem k rozvoji lidského společenství, založeném na demokratických principech. Jsem rád, že Česká republika se stala nedílnou součástí tohoto procesu, a že společnost Microsoft mohla aktivně přispět ke vstupu naší země do Evropské unie,“ uvedl Jiří Devát, generální ředitel společnosti Microsoft Česká republika a Slovensko. „Posláním společnosti Microsoft je pomáhat lidem uvědomovat si a realizovat svůj potenciál. V České republice se snažíme toto poslání naplňovat prostřednictvím podpory rozvoje demokratického přístupu ke znalostem a začlenění potenciálu všech občanů do tvorby, rozvoje a ochrany intelektuálního kapitálu této země,“ dodal Jiří Devát.

„Vážím si všech, kteří pomohli České republice se s návratem do Evropy, tedy tam, kam vždy patřila. Je mi velkou ctí, že mohu společnosti Microsoft předat diplom za podporu integrace České republiky do Evropské unie,“ řekl Edvard Outrata, senátor a předseda Evropského hnutí v České republice.

Ocenění bylo uděleno na základě názorů posluchačů českých rozhlasových stanic, které se věnovaly problematice vstupu České republiky do Evropské unie, a průzkumu, který proběhl v průběhu Evropských dní 2004 v Praze, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Brně a Plzni. O udělení diplomu společnosti Microsoft v České republice byla také informována mezinárodní organizace Evropského hnutí v Bruselu.

  

Evropan roku 2004: Microsoft.

Přejít nahoru