Ideje, na nichž stojí Česká republika

Klub otevřené demokracie, senátor Martin Mejstřík a Evropské hnutí v České republice, partner akce, si Vás dovolují pozvat na konferenci s názvem

Ideje, na nichž stojí Česká republika

Konference se koná ve dnech 29.11.2004 – 30.11.2004 v Hlavním sále Senátu PČR, Valdštejnské nám. 4, Praha 1.

Program konference:  

Pondělí 29. listopadu 2004

8.30 – 9.00 prezence

9.00 – zahájení, úvodní slovo předseda Klubu otevřené demokracie Edvard Outrata

Proměny československé státní ideje ve 20. století – prof. PhDr. Jan Rychlík DrSc., Ústav českých dějin FF UK

Ideje, na nichž vzniklo Československo a pokus prosadit je do stranickopolitického spektra První republiky – Mgr. Tomáš Dvořák, Muzeum hlavního města Prahy

Proč jsme bojovali – generálmajor Tomáš Sedláček, účastník československého zahraničního odboje a Slovenského národního povstání

Ideové zdroje domácího protifašistického odboje za druhé světové války – PhDr. Petr Koura, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

10.45 – 11.10 pauza

Destrukce občanské společnosti po únoru 1948 – PhDr. Jiří Plachý, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu

O (ne)idejích aneb člověk proti člověku v komunistickém Československu? – Mgr. Tomáš Bursík, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu

Diskuse 30 minut 

Předpokládaný konec 1. bloku v 12.45

13.00 – 14.00 pauza na oběd 

Občanská společnost v období Pražského jara  – Mgr. Jiří Hoppe, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

Opozice a formy odporu obyvatel v ČSSR a NDR proti režimu KSČ a SED (v 70. a 80. letech) – PhDr. Tomáš Vilímek, Ústav politologie FFUK

Formy opozice a odporu proti komunistickému režimu v ČSSR a PLR (70. a 80. léta 20. století) – PhDr. Petr Blažek, Ústav soudobých dějin AV ČR

Politická opozice v Brně  (70. a 80. léta 20. století) – PhDr. Rudolf Vévoda, VOŠP, Praha

Křesťané a odpor proti “normalizačnímu” režimu – Mgr. Jaroslav Cuhra, PhD., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

Exil (50.léta až rok 1989) – PhDr. Jiří Pernes, Dr., Ústav pro soudobé dějiny AV ČRDiskuse cca 30 minut Předpokládaný konec 16.45, poté následuje malé občerstvení

 

Úterý 30. listopadu 2004

8.30 – 9.00 prezence 

Jak se nová demokracie vyrovnala s odstupující totalitou? – Martin Mejstřík, senátor

Potrestání komunistických oligarchů, udržujících v zemi totalitu – PhDr. Jan Kalous, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu

Jak si žijí komunisté a bývalí členové STB po 15 letech? – Jaroslav Spurný, Respekt

„Odchodné“ pro bývalé příslušníky SNB dle Zákoníku práce – Radek Schovánek, Československé dokumentační středisko

Ocenění příslušníků druhého a třetího odboje – PhDr. Petr Koura, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

Diskuse 

10.45 – 11.10 pauza 

Výchova a vzdělávání budoucích právníků – Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., PF UK Praha, emeritní ústavní soudce

Institucionální překonávání důsledků totalitních režimů (středoevropský model) – PhDr. Pavel Žáček PhD., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, ÚPN Bratislava 

Diskuse 30 minut

Předpokládaný konec 12.30

Přejít nahoru