Postavení ČR v EU

Téma: Postavení a budoucnost  České republiky v Evropské unii
Termín: 11. května 2009
Místo diskuze:
Masarykova  universita,  Fakulta  sociálních studií (Joštova 10), Brno
Místo meetingu: Mahenova knihovna, Kobližná 4, Brno

Diskuzi u příležitosti oslav Schumanova Dne pořádala v Brně v  rámci  českého předsednictví Evropské hnutí v České republice, Masarykova Universita a Eutis ve spolupráci s Europe Direkt Brno, Eurocentrem Brno a Mahenovou knihovnou v Brně na téma „Postavení a budoucnost  České republiky v Evropské unii“.

Asi pět desítek účastníků vyslechlo diskuzi o  souvislostech mezi  postavením ČR ve společenszví evropských zemí a Lisabonskou smlouvou. Daniel Kroupa anylyzoval ustanovení Lisabonské smlouvy ve vztahu k ústavnímu pořádku ČR a seznámil přítomné s historií vzniku EU. Hrabě Mendsdorff Pouilly přiblížil své zkušenosti z Evropy, jak ji poznal za 30 let pobytu V různách zemích Evropy. Problematika postavení ČR v EU byla také živě diskutována účastníky akce. 

Hlavní hosté po ukončení diskuze (stojící zleva) Ing.Chaloupka CSc., ředitel reg. BIC, Jana Šimková, Ing. Edvard Outrata , Meller Daniel,Hugo Mensdorff Pouilly, PhDr.Daniel Kroupa, (klečící dámy) Lucie Kamrlová a Jana Outratová.

Zleva: Daniel Kroupa, Edvard Outrata, Mensdorf Pouilly a Jana Šimková.

 

Přejít nahoru