Budoucí pozice ČR v Evropské unii a EURO

Evropské hnutí v České republice, z.s. a Zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice 

realizovaly 29. 11. 2016 v Schebkově paláci, Politických vězňů 7, Praha 1  

mezinárodní konferenci na téma

BUDOUCÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY V EVROPSKÉ UNII A EURO“,

.

Mezinárodní konferencí zahájilo Evropské hnutí v České republice širší diskusi k definování, případně redefinování názorů o zájmech České republiky v budoucí Evropské unii. Snahou je vytvoření prostoru pro otevřenou diskusi občanů naší země o základních principech fungování EU a očekáváních dalšího vývoje ambiciózního politického „Projektu Evropa“ z pohledu životních zájmů České republiky. Na konferenci prezentovány i dosud málo diskutované politické témata: budoucnost EU, euro a jeho zavedení u nás. 
Své názory na konferenci z různých úhlů pohledů prezentoval pan Günter Verheugen, býv. eurokomisař, Vladimír Špidla, býv. eurokomisař, Lubomír Lízal, člen bankovní rady ČNB,  Vít Samek, I. místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů, Karel Havlíček, Asociace malých a středních podnikatelů, Oldřich Dědek, národní koordinátor pro zavedení eura v ČR, Pavel Kysilka, zakladatel 6DAcademy, Michal Polák, ekonom a poradce ministra financí SR, Ján Jursa, poradce ministra financí ČR a další odborníci.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Přílohy:

prezentace 1

prezentace 2

prezentace 3

dokumenty  

Přejít nahoru