ČESKÁ REPUBLIKA, EVROPSKÁ UNIE A SVĚT V PROCESECH MIGRACE aneb kdo jsme, kam jdeme a kdo jde k nám

Evropské hnutí v ČR,
Nadace Fridrich Ebert Stiftung a Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních
studií Mendelovy univerzity v Brně, tř. generála Heliodora Píky 7 pořádají
v úterý 10. května 2016 od 14 hodin v aule školy

panelovou diskusi na téma
„ČESKÁ REPUBLIKA, EVROPSKÁ UNIE A SVĚT V PROCESECH  MIGRACE aneb 
kdo jsme, kam jdeme a kdo jde k nám“

na které vystoupí Dr.
Hynek  KMONÍČEK, ředitel zahraničního
odboru Kanceláře prezidenta republiky a Ing. Alice Kozumplíková, PhD.,
proděkanka fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy
univerzity

Nejen česká veřejnost je
zmítána značnými pochybnostmi o smyslu a dopadech současné náhlé vlny
migračních procesů ve světě. Co je obecnou podstatou migrace, jaké jsou její
druhy, jaké jsou její dnešní příčiny, představuje migrace z hlediska
historie snad mimořádný jev, jaké jsou možné její důsledky pro obyvatele
přijímajících zemí, máme se jí případně bránit a jak, atd.

O těchto a dalších
souvislostech budou se studenty Mendelovy univerzity diskutovat významný diplomat,
arabista a historik Hynek Kmoníček a vysoce graduovaná vysokoškolská pedagožka
Alice Kozumplíková. Součástí jejich výkladu bude snaha zasadit fenomén migrace
do širšího komplexu mezinárodních vztahů a světové ekonomiky, podívat se na něj
z hlediska postavení České republiky v Evropě v Evropské unii a
ve světě. Dominantní vlivy překotného demografického vývoje světové populace a
nerovnoměrného rozdělování vytvářeného světového bohatství s nespornými
dopady na růst diferenciace v životních úrovních mezi kontinenty a světovými
regiony apod. umocněné též jejich rozdílnými negativními podmínkami
geografickými a ekologickými mohou hrát roli spouštěče proudů náhlé masové
migrace, se kterou se v současnosti potýkáme.

Odpovědi na očekávané
všetečné otázky z řad studentů nemohou být proto zcela vyčerpávající,
značné nejasnosti a nejistoty ohledně budoucnosti přetrvávají, nelze je
zastírat, nemístné obavy a falešné předpovědi je však nutné překonávat
v otevřené věcné diskusi!

Panelová diskuse se koná
v rámci akcí celoevropského projektu „Evropský den 2016“ ve spolupráci
s European Movement International.

Přejít nahoru