České EH navazuje spolupráci se Saskem

V Ústí nad Labem se v úterý 10. února 2009 setkali zástupci Evropského hnutí ze Saska a České Republiky. Toto společné druhé zasedání navázalo na loňské setkání v Drážďanech, které se uskutečnilo na základě pozvání ze strany kolegů ze Saska. Do severních Čech tentokrát přijela předsedkyně Evropského hnutí, která je zároveň místopředsedkyní Saského zemského sněmu, Andrea Dombois a další členové předsednictva Evropského hnutí Sasko, Gisela Clauss a Peter Harbauer. Za českou stranu spolupráci koordinují Blanka Mouralová, ředitelka Collegia Bohemica, a Robert Hrabčík, AJAK Děčín.

Hlavním cílem setkání bylo domluvit společné česko-saské akce v rámci Evropského hnutí pro tento rok. Vše bylo také zmíněno při diskuzi o současných česko-saských přeshraničních vztazích a dosud nevyužitých možnostech. Diskuze se účastnili znalci této problematiky např. z univerzity v Ústí nad Labem a Collegia Bohemica. Úspěšné jednání vyústilo v domluvě na několika společných projektech. Pod hlavičkou Evropského hnutí navštíví v dubnu 2009 Saský zemský sněm studenti UJEP v Ústí nad Labem. Na podzim se setkají žáci gymnázií z Ústeckého kraje a Saska, aby zkonfrontovali obraz novodobých dějin v českých a německých učebních plánech z perspektivy žáků. V rámci doprovodného programu na téma dnešního zpracování česko-německých dějin byli hosté ze Saska pozváni na prohlídkovou trasu po ústeckých vilách postavených na počátku 20. století německými a židovskými průmyslníky a na trvalou výstavu „Zapomenutí hrdinové“ o osudech odpůrců nacismu z řad Němců v Československu.

 

Téma:
Reflexe současných česko-německých vztahů v severních
Čechách

Program

10:00
Prohlídka památných míst města Ústí nad Labem

Průvodce: Martin Krsek, Muzeum města Ústí nad Labem

11:30
Prohlídka výstavy ,,Zapomenutí hrdinové´´ v Ústí nad
Labem

(o odpůrcích nacismu v Československu)

Místo: Velká hradební 15, 400 01 Ústí nad Labem

13:00
Společný oběd v restauraci Kovárna, Střekov

15:00
Jednání v prostorách Collegia Bohemica v Ústí nad
Labem

  1. Informace o
    činnosti Collegia Bohemica

  2. Plánování
    společných akcí

Místo: Brněnská 2, 400 01 Ústí nad Labem

Účastníci:
Blanka Mouralová, Evropské hnutí v České republice, pobočka Ústí nad Labem, Robert Hrabčík, Evropské hnutí v České republice, pobočka Děčín, Andrea Dombois, prezidentka Evropské hnutí Sasko, Gisela Clauss, členka předsednictva Evropské hnutí Sasko, Wolfgang Rausch, jednatel Evropské hnutí Sasko, Hana Hlásková, Peter Harbauer, Christian Schramek, UJEP, Ústí nad Labem, Frauke Wetzel, Collegium Bohemicum, Ivana Malenčíková

Další informace:
Blanka Mouralová, ředitelka
Collegium Bohemicum, o.p.s.
Tel.: 00420 475 282 641
Mobil: 00420 774 774 765
E-Mail: mouralova@collegiumbohemicum.cz
 

 

Přejít nahoru