Co život dal a vzal – demokracie pohledem zvenčí

Demokratický klub, Křižkova 1, 170
00 Praha 7 vás zve na další pravidelné měsíční setkání členů a přátel k aktuálním
otázkám současné politické reality, které se uskuteční dne 15. ledna v 17
hod. v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola, Jungmannova
17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo k  diskuzi na
téma: „Co život dal a vzal – demokracie pohledem zvenčí“ připravil jako host plk.
v.v. František Veis, předčasně propuštěn z armády, za býv. režimu vězněn,
po roce 1990 v diplomatických službách a poradce předsedy Akademie věd ČR,
emeritní pracovník Charty 77.

Diskuzi bude moderovat kol. Ondřej Wagner.

Přejít nahoru