Pravidelný Eurobarometr: světlo na konci tunelu?

Podle nejnovějších průzkumů si většina Evropanů
(85 %) myslí, že by členské státy měly při boji s krizí více
spolupracovat. 41 % Evropanů (o procento víc než na jaře) se domnívá,
že EU je na správné cestě z krize. 

Přejít nahoru