Aktuální problémy EU a pozice ČR

Evropské
hnutí v České Republice, Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. a
Zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v Praze Vás zvou na panelovou diskusi
na téma „Aktuální problémy EU a pozice ČR“, která se koná ve čtvrtek dne 20.
prosince 2012 od 11,30 hod v posluchárně Vysoké školy obchodní
v Praze, Spálená 76/14,
Praha 1, / místnost Y 3, budova Ypsilonky/. Úvodní slovo bude mít pan Ing. PETR
ZAHRADNÍK, člen NERVu, býv. vedoucí sekce EU České spořitelny, a.s.

Přejít nahoru