Evropské unii předsedá Irsko

Předsednictví v Radě Evropské unie přebírá po
Kypru Irsko. Jeho prioritami na příštích šest měsíců budou hospodářská
stabilita, růst a zaměstnanost. Irsko bude záležitosti Unie řídit již posedmé.
Shodou okolností je to v době, kdy slaví 40. výročí svého vstupu do
Evropské unie. Šestiměsíční předsednictví Irsku umožní, aby se zaměřilo na
otázky, které považuje za prioritní – na hospodářskou stabilitu, růst a
zaměstnanost. 

Přejít nahoru