Krize eurozóny a Česká republika

Evropské
hnutí v České Republice, Ústav ekonomických věd FES Univerzity v
Pardubicích a Zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v Praze Vás zvou na panelovou
diskusi na téma „Krize eurozóny a Česká republika“ aneb „Proč naše ekonomika
klesá, když sousedi pořád ještě rostou?“, která se koná dne 18. prosince 2012
od 15.00 hod v posluchárně UA A2, Ústav ekonomických věd FES Univerzity v
Pardubicích. Úvodní slovo přednesou pánové  Ing. Jan Mládek, CSc., předseda družstva FONTES RERUM a stínový ministr
financí ČSSD a pan Doc. Ing. Petr Teplý, CSc.

Přejít nahoru