Zprávy Eurostatu v období 3. – 9. prosince 2012

 

Přebytek
běžného účtu EU27 28.4 mld. €. HDP kleslo o 0.1 % v eurozóně i
v EU27. Objem maloobchodního prodeje klesl v eurozóně
o 1,2 %. Cena průmyslové výroby vzrostla v eurozóně
i EU27 o 0,1 %. 24 % obyvatelstva bylo v roce 2011
v riziku chudoby nebo sociálního vyloučení. 

Přejít nahoru