Česká republika v Evropské unii

Evropské
hnutí v České Republice, Vysoká škola hotelová v Praze, spol.
s r.o. a  Zastoupení
Friedrich-Ebert-Stiftung v Praze  Vás
zvou na panelovou diskusi na téma „Česká republika v Evropské unii“, 20
let jednotného evropského trhu, Zůstáváme v hlavním proudu evropských zemí?,
Jak si stojí Česká republika v Evropské unii?, Čeká nás vícerychlostní EU?,
která se koná dne 12. prosince 2012 od 11.00 hod v posluchárně Vysoké
školy hotelové v Praze, Svídnická 506, 181 00 Praha 8. Úvodní vystoupen
přednese pan PhDr. Vladimír
Špidla, předseda Evropského hnutí v ČR, býv. eurokomisař  a býv. předseda vlády ČR.

Přejít nahoru