Komise spustila portál Přehled dovedností EU

 

Evropská
komise oficiálně spustila portál Přehled dovedností EU. Jde
o internetové stránky s kvantitativními a kvalitativními
informacemi o poptávce a nabídce dovedností na pracovním trhu v krátkodobém
i střednědobém horizontu a o nesouladu mezi nabízenými a požadovanými
dovednostmi. Tento portál, který vychází z údajů a předpovědí
sestavovaných na úrovni EU a členských států, bude upozorňovat na profese,
u nichž poptávka po pracovnících roste nejrychleji, stejně jako na
profese, u nichž nabídka pracovní síly neuspokojuje poptávku. Ačkoli
míra nezaměstnanosti dosahuje vysokých čísel, jsou dnes v celé EU zhruba
dva miliony neobsazených pracovních míst. Portál obsahuje podrobné informace
členěné podle jednotlivých oborů, profesí a zemí. 

Přejít nahoru