Deset let eura – inspirace pro Českou republiku

Ministerstvo financí, Zastoupení Evropské komise v ČR a vydavatelství Economia si vás dovolují pozvat na konferenci na téma “Deset let eura – inspirace pro Českou republiku“. Mezinárodní konference se koná pod záštitou ministra financí Miroslava Kalouska, v hotelu Dorint Don Giovanni.

PROGRAM:

8:30 –  9:00          Prezence účastníků a káva

9:00                       Zahájení konference: O. Dědek, národní koordinátor zavedení eura v ČR

9:05 –  9:15          Úvodní slovo:  M. Kalousek, ministr financí ČR

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9:15 –  9:30          Úvodní vystoupení: 

S. Deroose, Evropská komise, ředitel DG – ECFIN C: „Bilance deseti let eura.“

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9:30 –  10:00     Blok I:  Nadnárodní podnikání v prostředí národních měn.

Moderátor: O. Dědek, národní koordinátor zavedení eura v ČR

J. Kunert, generální ředitel a předseda představenstva UniCredit Bank

10:00 – 10:15       Diskuse

10:15 – 10:30       Přestávka na kávu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

10:30  –11:30       Blok II:  Ekonomické dohánění eurozóny

Moderátor: E. Kočenda, CERGE-EI, Praha                

M. Landesmann, vědecký ředitel WIIW, Vídeň: „Deset let eura – více  konvergence nebo divergence?“

L. Halpern, náměstek ředitele Ekonomického ústavu Maďarské akademie věd: „Ekonomické dohánění a reálné zhodnocování národních měnových kurzů.“

T. Holub, ředitel sekce měnové a statistiky, ČNB: „Hlavní problémy reálné konvergence české ekonomiky.“

11:30 – 11:50       Diskuse 

11:50 – 13:00       Oběd

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

13:00 – 13:20       Hlavní vystoupení:

V. Špidla, Evropská komise, komisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti, bývalý premiér ČR: „Evropa, evropanství a euro.“

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

13:20 – 14:40        Blok III: Panelová diskuse „Euro a makroekonomická stabilita“

Moderátor: P. Mertlík, hlavní ekonom Raiffeisen Bank Praha, bývalý ministr financí

S. Deroose, Evropská komise, ředitel DG – ECFIN C

E. Kohútiková, výkonná ředitelka a členka představenstva VÚB Banky, Bratislava a bývalá viceguvernérka Národnej Banky Slovenska

A. Rant, viceguvernér, Banka Slovenije

G. Szapáry, CEU, Budapešť, bývalý viceguvernér Magyar Nemzeti Bank

V. Tomšík, vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB

 14:40 – 15:00      Diskuse

 15:00                     Závěr konference

Simultánní tlumočení zajištěno pro celý průběh konference.

Přejít nahoru