Důchodová reforma, jak bude fungovat bez II. pilíře?

 

Dne 26. února 2013 se uskutečnila panelová
diskuse, pořádanou družstvem Fontes Rerum společně s Evropským hnutím
v České republice na téma: Důchodová
reforma, jak bude fungovat bez II. pilíře?
Jako podtitul, který má ovlivnit
zaměření diskuse, byl určen takto:  Anebo nepůjde II pilíř zrušit? Čeká nás
nekonečné prodlužování důchodového věku? Jak významné budou předdůchody? Co dá
lidem III. Pilíř? Za co „dává“ stát 3% z hrubé mzdy k 2% vlastních
úspor?

Jako panelisté k danému tématu vystoupili:
profesor Martin Potůček – vedoucí CESES Filosofické fakulty UK, dále Vítek
Samek –  předseda Legislativní rady ČMKO,
Karel Svoboda – generální ředitel ČSOB Penzijní společnost, a. s. a profesor
Jaroslav Vostatek z Vysoké školy finanční a správní. Diskusi řídil Jan
Mládek, předseda družstva Fontes Rerum.

Co je cílem důchodové reformy?  Všeobecným požadavkem je, aby důchody
dosahovaly dobré úrovně a to ne horší než je současná úroveň; dnešní vláda chce
dosáhnout alespoň stejné úrovně. Realizovatelné to je zejména vyššími
ekonomickými výkony a zvýšením příspěvků do sociálního systému. Současná
důchodová reforma zdůrazňuje důchodové spoření a bude docházet k pozvolna
klesající úrovni náhradového poměru z I. pilíře. Vláda usiluje o prosazení
ataku na solidaritu, kterou chce zmenšovat, a zvyšovat naopak ekvivalenci.
V současné době velká část lidí (cca 70%) se nachází pod úrovní průměrné
mzdy (cca 25 tisíc Kč hrubé mzdy). Z tohoto důvodu by se důchodová reforma
měla zaměřit zejména na lidi s nižšími příjmy, protože vysokopříjmoví jsou
v tomto systému marginální. V současné době je nízký počet lidí,
ohrožených chudobou, jejich počet se však dramaticky zvyšuje. Od září 2012
každý den přibývá 2 tisíce nezaměstnaných v ČR a celkové číslo je 10%. 

Dochází k zvyšování věkové hranice
odchodu do důchodu. Tento proces probíhá pozvolna a pro každou další generaci
bude platit systém, ovlivněný ekonomickou situací a charakterem vlády. Panelisté
uvedli, že podle současných odhadů se v I. pilíři míra závislosti nezhorší
– dedukují to z faktu, že průběh průběhového pilíře je vyrovnaný a jeho
výhodou je, že lze poměrně rychle parametricky reagovat na krizové jevy
v něm. A to na rozdíl od II. pilíře, kde insolvence znamená naprostý krach
systému.

Zúčastnění diskuse hodnotili současnou
nabídku možností penzijního spoření. Shodli se, že spoření na kratší dobu
v důchodovém systému je zanedbatelné a to zdůvodňuje hranici 40 let
v II. pilíři. Špatná ekonomická situace zvyšuje riziko poklesu hodnoty
penzijní jednotky  – byl uveden příklad
Slovenska, kde od roku 2008 v důsledku krize mohlo dojít až k 20%
nebo 30%  ztráty úspor, takže konečná
hodnota je zcela jiná.

Diskutující poukazovali na fakt, že ve vyspělých
zemích se průběžný systém neprivatizuje jako ve střední a východní Evropě.
Existují tam zaměstnanecko – zaměstnavatelské penzijní fondy, které jsou velice
silné. Ve vyspělých západoevropských zemích, kde díky pravidlům, které mají
nastavené, se vyrovnávají se současnou krizí (i když s potížemi) a
existují tam pravidla, jak se s vznikajícími potížemi vyrovnat. Model
správy je zcela odlišný, než jaký je nabízen nám.

Zástupce odborových svazů v diskusi
zdůraznil, že tato organizace vždy v ČR vystupovala proti II. pilíři. Bylo
uvedeno, že je třeba vysokého procenta odvodu ze mzdy II. pilíře, aby výsledný
důchod byl hodnotný (6 – 12%).

Jaké je politické riziko zásahů do systému?
I. pilíř je možno měnit parametricky. Minulá reforma nebyla udělána dobře, což
vedlo k vzniku potíží po roce 2008. Současná špatná ekonomická situace
ukázala, že tento penzijní systém je neufinancovatelný. Pokud bude nutno
profinancovat přechod na II. pilíř v současné době, tak vzniká riziko
nedostatku financí pro fungování země v jiných oblastech (zdravotnictví,
školství, doprava, atd.) Vláda chce stav řešit výraznou redukcí příspěvků. V I.
pilíři jsou vypláceny doživotní penze. V II. pilíři je systém definován
tak, že po přežití 20 let se výplata důchodů ukončí.

Dále byl probírán princip předdůchodu. 5 let
před termínem odchodu do důchodu mohou lidé s dostatečnými úsporami, kteří
mají problém získat práci, si platit překrytí případné nezaměstnanosti a tím si
nesníží výpočtový nárok z I. pilíře.

Jako výsledek z proběhlé diskuse bylo
konstatováno, že v I. pilíři bude průběžně docházet k prodlužování
hranice odchodu do důchodu. Posun by měl být navázán na vývoj průměru věku
dožití. Bude docházet k omezení nároků a k odchodu z tohoto
pilíře. Propagace Asociace penzijních společností zdůrazňuje systém 2%
vlastních úspor + 3% od státu. Diskutující se shodli, že tento princip způsobí
krácení nároků v I. pilíři.

 

Přejít nahoru