Energie, voda, potraviny: Scénáře možného vývoje.

Masarykova
demokratická akademie si Vás dovoluje pozvat na seminář „Energie, voda,
potraviny: Scénáře možného vývoje“. Scénáře připravili zástupci Střediska
bezpečnostní politiky CESES FSV UK. Seminář se koná v úterý 26. února 2013 od
16.00 ve Steinerově sále Hybernská 7, Praha.
V prvním scénáři ukazuje Miloš Balabán potenciální důsledky rozhodnutí v
oblasti energetické politiky a to zejména ve vztahu k rozvoji jaderné
energetiky a obnovitelných zdrojů.

Druhý
scénář prezentovaný Liborem Stejskalem ilustruje prohlubující se nerovnoměrnost
mezi výskytem zdrojů vody a přístupem k jejímu využití a to zejména s ohledem
na důsledky změny klimatu.

Jan
Ludvík pak ve třetím scénáři na příkladu potravinové bezpečnosti ukazuje, jaké
negativní důsledky může mít neustále pokračující proces prohlubování a
rozšiřování kontextu bezpečnosti.

 

Přejít nahoru