Eurozóna: evoluce nebo revoluce?

Dne 3. listopadu 2017 proběhl již 11. ročník mezinárodní odborné konference
z cyklu Evropského fóra podnikání. V letošním roce byla konference
připravena na téma „Eurozóna: evoluce
nebo revoluce?
“. Konference byla organizována vysokou školou NEWTON
College, a.s. a ve spolupráci s Evropským hnutím v České republice a
nadací Fridrich Ebert Stiftung. Konference se uskutečnila v Praze
v prostorách vysoké školy NEWTON College, a.s. a v tomto roce byla
konferenčním jazykem pouze angličtina. Konference se konala pod osobní záštitou
viceguvernéra České národní banky pana Vladimíra Tomšíka.

Pozvání vystoupit s klíčovým příspěvkem přijali renomovaní domácí
a zahraniční odborníci jako např. prof. Vladimír Tomšík, Česká národní banka a NEWTON
College, prof. A Min Tjoa, Vienna University of Technology, doc. Monika
Zatrochová, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, doc. Eva
Zamrazilová, Česká bankovní asociace a další. O vystoupení na konferenci byl
velký zájem i z řad odborné veřejnosti a konferenční program byl doplněn
řadou vystoupení odborníků z České a Slovenské republiky, ale také
z Chorvatska a Litvy. Konferencí jako moderátor provázel předseda
vědeckého výboru konference prof. Ľudomír Šlahor.

Konference se zúčastnilo zhruba 80 účastníků z České republiky i ze
zahraničí. Mezi účastníky konference byla jak řada odborníku, kteří se
zasloužili o zajímavou debatu po přednesení jednotlivých příspěvků, ale také
řada studentů, kteří měli zájem dozvědět se něco nad rámec svého běžného
studia. 

Dokumenty a fotografie z konference

Fotografie z konference 

Fotografie z konference

Fotografie z konference

Fotografie z konference Fotografie z konference

 Informace o konferenci

program   

 

 

 

 

Přejít nahoru