Konference Eurozóna: evoluce nebo revoluce?

Dne 3. listopadu 2017 proběhl již 11. ročník mezinárodní odborné konference z cyklu Evropského fóra podnikání. V letošním roce byla konference připravena na téma „Eurozóna: evoluce nebo revoluce?“. Konference byla organizována vysokou školou NEWTON College, a.s. a ve spolupráci s Evropským hnutím v České republice a nadací Fridrich Ebert Stiftung. Konference se uskutečnila v Praze v prostorách vysoké školy NEWTON College, a.s. a v tomto roce byla konferenčním jazykem pouze angličtina. Konference se konala pod osobní záštitou viceguvernéra České národní banky pana Vladimíra Tomšíka.

Pozvání vystoupit s klíčovým příspěvkem přijali renomovaní domácí a zahraniční odborníci jako např. prof. Vladimír Tomšík, Česká národní banka a NEWTON College, prof. A Min Tjoa, Vienna University of Technology, doc. Monika Zatrochová, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, doc. Eva Zamrazilová, Česká bankovní asociace a další. O vystoupení na konferenci byl velký zájem i z řad odborné veřejnosti a konferenční program byl doplněn řadou vystoupení odborníků z České a Slovenské republiky, ale také z Chorvatska a Litvy. Konferencí jako moderátor provázel předseda vědeckého výboru konference prof. Ľudomír Šlahor.

Konference se zúčastnilo zhruba 80 účastníků z České republiky i ze zahraničí. Mezi účastníky konference byla jak řada odborníku, kteří se zasloužili o zajímavou debatu po přednesení jednotlivých příspěvků, ale také řada studentů, kteří měli zájem dozvědět se něco nad rámec svého běžného studia.

Konference byla zahájena úvodním vystoupením rektora NEWON College, a.s. pana Jana Mojžíše a následně vystoupením zástupce partnera konference Evropského hnutí v České republice pana Ladislava Říhy. První část dopoledního programu pokračovala vystoupením pana viceguvernéra Tomšíka na téma „Economic Alignment and Euro Adoption in the Czech Republic: What Is New?“ a vystoupením pana A Min Tjoa na téma „The Role Of Big And Open Data For Innovation And Entrepreneurship“. Po obou vystoupeních následovala společná diskuze, která se ukázala být velmi zajímavou především díky spojení výše uvedených témat. Následovala krátká přestávka na kávu, po které dopolední program pokračoval vystoupením dalších účastníků konference. Jednalo se o příspěvek p. Moniky Zatrochové, společný příspěvek a vystoupení p. Evy Zamrazilové a p. Petra Procházky, příspěvek chorvatských odborníků přednesený p. Antonijí Buljan a na závěr dopoledního programu o společný příspěvek a vystoupení p. Ilony Švihlíkové s p. Michaelem Krohem. Po všech vystoupeních následovala debata, která se po ukončení dopoledního programu přenesla do méně formálního prostředí při přestávce na oběd. Odpolední program byl věnován řadě vystoupení především zahraničních vystupujících.

Závěrečné slovo na konferenci pronesl opět rektor NEWTON College, a.s. p. Jan Mojžíš. Poděkoval vystupujícím i hostům konference a vyslovil přání, aby cyklus konferencí Evropského fóra podnikání na podzim příštího roku pokračoval již 12. ročníkem.

Přejít nahoru