Fiskální decentralizace a efektivnost regionálních a místních autorit v EU

Vysoká škola
regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a
.s. a Evropské hnutí v České republice, z.s. 

uspořádaly mezinárodní konferenci 

Fiskální decentralizace a
efektivnost regionálních a místních autorit v EU
“, která se koná od 8:30 do
15:00 hod v pátek 10. listopadu 2017 v Schebkově Paláci,
Politických vězňů 7, Praha 1 (dříve CERGE-EI).

Výměna odborných názorů mezi akademiky na straně jedné a tvůrci a realizátory
rozpočtové a fiskální politiky na straně druhé je jedním z nástrojů zvýšeni
efektivnosti veřejných financí a impulsem pro další rozvoj teorie a výzkumu v
teto oblasti. Záměrem iniciátorů a organizátorů cyklu Fiskální dialog je
vytvoření platformy pro takovou tvůrčí komunikaci.


Lektoři:
•  Hansjörg Blöchliger, Economics department, OECD

•  John Hudson, University of Bath, Velká
Británie
•  Marta Orviská, Univerzita Mateja Bela, Slovensko
•  Klára Major, HETFA, research institute, Maďarsko
•  Juraj Nemec, Univerzita Mateja Bela, Slovensko

•  David Špaček,
Masarykova univerzita Brno
•  Lucie Sedmihradská, Vysoká škola
ekonomická v Praze  a další.

 Program konference

Přejít nahoru