Evropská unie v nových podmínkách: kam směřuje její vývoj?

Evropské hnutí v ČR a vysoká škola Newton College,
a.s.,

pořádají mezinárodní konferenci „Evropská
unie v nových podmínkách: kam směřuje její vývoj?

realizovaná v rámci
projektu Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace

dne 7. dubna 2017 ve velké posluchárně
č. 6 (4.p.) NEWTON College, a.s., Rašínova 2, 602 00 Brno od 9:30 do 16:30 hod.
na které m.j. vystoupí:

 • PhDr. Jiří Malý, Ph.D., ředitel
  Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. 

         Velká Británie na cestě z EU:
budou evropské státy potřebovat Evropskou unii? 

 • Dr. h. c. prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.,
  Ekonomický ústav Slovenské akademie věd

        Vývojové metamorfózy postavení
státu v procesu integrace Evropy

 • Ing. Vladimír Němec, ředitel Odboru
  pro všeobecné záležitosti EU, MZV

       Příležitosti a rizika vyplývající
z případného dalšího rozšiřování EU 

 • Ing. Zdeněk Čech, Ph.D., M.A.,
  ekonomický poradce, Zastoupení Evropské komise v ČR

     · Reforma hospodářské a měnové unie:
výsledky a výhled do budoucna
       Má smysl usilovat o prohlubování a dokončení hospodářské a měnové unie?

 • Ing. Petr Zahradník, MSc., Evropský hospodářský a sociální výbor

         Má smysl usilovat o prohlubování
a dokončení hospodářské a měnové unie?

 • Ing. Karel Mráček, CSc., člen
  předsednictva Asociace výzkumných organizací

         Otazníky nad vývojem finančních
trhů v Evropské unii a další.

 

Přejít nahoru