Vzít věk post-pravd vážně

Institut pro politiku a společnost má tu čest po roce opět přivítat profesora Václava Bělohradského,
tentokráte s veřejnou přednáškou na téma Vzít věk postpravd vážně
Předpona „post“ sehrála důležitou roli
v sebereflexi 20. století. Před adjektivem „industriální“ ohlašovala zlom
ve vývoji kapitalismu – nejdůležitější výrobní silou se stává člověka sám,
rozvoj jeho rozumu a vynalézavosti. Věk nesmiřitelného boje mezi proletariátem
a buržoazií tak pominul sám sebou. Nastal věk řízené společnosti ovládané
rozumnými manažery. Před adjektivem „moderní“ pak označuje konec nesmiřitelných
sporů mezi překonanou tradicí a moderními formami života.

Můžeme vzít vážně formuli „postpravda“? Rozvíjí nějak
sémantiku předpony „post“, nebo je jen výrazem bezradnosti intelektuálů ve
společnosti komunikační hojnosti? Znamená snad, že boj mezi osvícenými aparáty pravdy
a temnými aparáty mýtů sám byl mýtem, který pominul? Je nějaký způsob, jak
slovo „postpravda“ vzít vážně? Pokusíme se na tu otázku najít nějakou
odpověď. 

Přednáška proběhne v pondělí 3. dubna 2017 od 17:00 v Nadaci ABF (Václavské
náměstí 833/31
, Praha –  v průchodu mezi směnárnou a Grandhotelem
Evropa).

 Zájemci se mohou registrovat zde: http://www.politikaspolecnost.cz/aktualne/prof-belohradsky-vzit-vek-postpravd-vazne/

 

Přejít nahoru